Close

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Informace o používání cookies účinná od

19/09/2019


Úvod
Tuto Informaci pro internetové stránky: www.hachette.cz (dále jen: „Internetové stránky“) vydává společnost Hachette Fascicoli s.r.l. se sídlem v ul. via Melchiorre Gioia 61, Milán, PSČ 20124, Itálie, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Obchodní komorou v Miláně pod číslem 12624860156 a do Rejstříku ekonomických subjektů (REA) pod číslem 1572869, DIČ a č. DPH: 12624860156 (dále jen: „Hachette Fascicoli“).


1. Co jsou cookies a k čemu se používají

Cookies jsou textové soubory, které uživatelem navštívené internetové stránky automaticky zasílají na jeho koncové zařízení (počítač nebo jiné mobilní zařízení typu smartphone či tablet), aby se uložily do jeho paměti a byly poté zaslány na tytéž internetové stránky zpět při jejich příští návštěvě.


Cookies lze rozdělit do následujících skupin:

-              podle osob, od kterých pochází, tj. podle toho, zda je pochází od administrátora navštívených internetových stránek (tzv. cookies první strany), nebo od jiných osob (tzv. cookies třetích stran);

-              podle účelu jednotlivých cookies; některé cookies umožňují zlepšovat uživatelský komfort při prohlížení stránek (tzv. technické cookies) a jiné např. sledovat chování uživatele na internetu a zasílat mu cílená reklamní sdělení nebo nabízet služby v souladu s jeho preferencemi (tzv. profilové cookies).

Ukládání profilových cookies na Internetových stránkách podléhá vašemu souhlasu (viz část 2 – Způsob udělení souhlasu s profilovými cookies).


2.
Způsob udělení souhlasu s profilovými cookies

2.1. Udělit souhlas se sběrem všech cookies můžete kliknutím na tlačítko Souhlasím.

2.2. Prostřednictvím prohlížeče můžete provést výmaz, odmítnutí nebo úpravu používání cookies následujícími postupy: 


• Internet Explorer

Změna nastavení cookies

Klikněte na položku Nástroje a Možnosti internetu a dále na kartu Osobní údaje. Zde si můžete zvolit úroveň povolených cookies pomocí tlačítka Upřesnit nebo kliknout na tlačítko Weby a v zobrazeném okně udělit nebo odepřít souhlas s cookies podle jednotlivých internetových stránek. Poté klikněte na OK pro uložení provedených změn.

Výmaz cookies

Klikněte na položku Nástroje a Možnosti internetu a dále na položku Odstranit v části Historie procházení navštívených stránek. Zde naleznete celou řadu položek, mezi nimiž i cookies. Zkontrolujte, zda je aktivní zaškrtávací políčko, a stiskněte Odstranit.

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


• Google Chrome

Změna nastavení cookies

Do příkazového řádku zadejte chrome://settings/ a klikněte na položku Rozšířená nastavení v dolní části stránky a na Nastavení webu v části Ochrana soukromí a zabezpečení a poté na Povolit webům ukládat a číst data souborů cookies (doporučeno).

Výmaz cookies

Do příkazového řádku zadejte chrome://history/ a klikněte na položku Vymazat údaje o prohlížení. Zde se nachází celá řada položek, mezi nimiž i Soubory cookie a jiná data webů. Zkontrolujte, zda je aktivní zaškrtávací políčko, a stiskněte Vymazat data.
Přesto doporučujeme vždy si ověřit aktuální návod kliknutím na https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en


• Mozilla Firefox

Změna nastavení cookies

Na jednotlivé možnosti nastavení přejděte prostřednictvím ikony Možnosti a poté vstupte do části Soukromí a zabezpečení. Na kartě Blokování obsahu vyberte Vlastní a následně upravte nastavení cookies pomocí možností, které program nabízí. Pro uložení provedených změn klikněte na tlačítko OK.


Smazání cookies

Na jednotlivé možnosti nastavení přejděte prostřednictvím ikony Možnosti a poté vstupte do části Soukromí a zabezpečení. Na kartě Blokování obsahu vyberte Vlastní a následně Zobrazit cookies. Následně se zobrazí okno s cookies a do políčka Hledat zadejte název internetových stránek, jejichž cookies chcete odstranit. V dalším okně se zobrazí seznam, který uvádí cookies podle provedeného vyhledání. Ze seznamu vyberte cookies, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit vybrané. Pro odstranění všech cookies uložených do Vašeho počítače můžete použít tlačítko Odstranit vše. 

Přesto doporučujeme vždy si ověřit aktuální návod kliknutím na: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


• Safari

Změna nastavení cookies

Klikněte na příkaz Předvolby v nabídce Nástroje (kombinace tlačítek CTRL+) a poté na položku Soukromí. Vyberte způsob používání cookies pomocí možností, které program nabízí, a poté okno s možnostmi zavřete kliknutím na ikonu nacházející se vpravo nahoře.

Výmaz cookies

Klikněte na příkaz Předvolby v nabídce Nástroje (kombinace tlačítek CTRL+) a poté na položku Soukromí. Všechny údaje odstraňte tlačítkem Odstranit vše a poté provedenou volbu potvrďte. Dále si vyberte způsob používání cookies pomocí možností, které program nabízí, a poté okno s možnostmi zavřete kliknutím na ikonu nacházející se vpravo nahoře.

Přesto doporučujeme vždy si ověřit aktuální návod kliknutím na: 

https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac


Pokud používáte jiná zařízení typu smartphone, tablet atd., ověřte si, že každý prohlížeč v příslušném zařízení je ohledně cookies nastaven podle vašich preferencí.

Ohledně reklamních cookies třetích stran si můžete nastavit své preference prostřednictvím internetových stránek http://www.youronlinechoices.com/ (systém spolupracuje se  zapojenými společnostmi, které využívají cookies pro cílenou reklamu).


3. Cookies umístěné na internetových stránkách


3.1 Technické cookies 

Název cookie

Účel cookie

Platnost

Aspsessionidcqcdabat

Umožňuje prohlížení stránek se zachováním přihlašovacích údajů po dobu přístupu

Dočasná

euLawCookies

Zaznamená souhlas uživatele s používáním cookies udělený prostřednictvím banneru. Pokud již uživatel stisknul tlačítko „Souhlasím“, při další návštěvě identifikuje uživatele Internetových stránek, a nepožaduje proto opětovné udělení souhlasu s použitím cookies.

12 měsíců

__RequestVerificationToken

V návaznosti na vyplnění údajů do formuláře nacházejícího se na Internetových stránkách a jeho následující zaslání společnosti Hachette ověří, zda se údaje přicházející ze serveru shodují s údaji, které uživatel do formuláře vyplnil.

Dočasná

Nop.customer

Dočasně řídí pohyb produktů v košíku a jejich vkládání do košíku.

12 měsíců

NOPCOMMERCE.AUTH

Ověřuje identitu uživatelů a zůstává dočasně funkční po dobu prohlížení stránek.

Dočasná


3.2 Profilové cookies třetích stran


Statistické a analytické cookies

Internetové stránky používají cookies třetích stran, pro statistické a analytické účely, a to i odděleně. Internetové stránky využívají zejména služeb Google Analytics pro shromažďování informací o jejich navštěvování ze strany uživatelů, např. pro stanovení počtu návštěvníků nebo doby, po kterou se pohybovali na každé jednotlivé stránce apod. Internetové stránky dále používají cookies Adform pro zjištění, zda uživatelem používaný prohlížeč povoluje ukládání cookies první strany anebo třetích stran.

Dodavatel

Název cookie

Účel

Informace o ochraně osobních údajů a formulář souhlasu

Google Inc.

Google Analytics

Měření počtu návštěv stránek

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Reklamní a profilové cookies a retargeting

Společnost Hachette Fascicoli využívá služeb třetích stran pro reklamní a profilové cookies za účelem poskytování reklamy založené na preferencích, které projevily osoby prostřednictvím současného a předchozího prohlížení Internetových stránek. Tyto cookies shromažďují zejména informace o chování návštěvníků stručně řečeno proto, aby (i) jim nebyly znovu zobrazovány reklamy, které již viděli a aby (ii) docházelo ke shromažďování údajů o počtu zobrazení reklamních bannerů nacházejících se na Internetových stránkách nebo na internetových stránkách třetích osob.

Dodavatelé reklamních a profilových cookies a retargetingu, které společnost Hachette Fascicoli využívá, a jejich příslušný účel použití jsou uvedeni níže: 

Dodavatel

Název cookie

Účel

Informace o ochraně osobních údajů formulář souhlasu

Adform Inc.

Adform.net

 

 

Shromažďuje údaje pro reklamní účely při reklamních kampaní organizovaných na Internetových stránkách nebo na internetových stránkách třetích osob.

Shromažďuje údaje pro činnosti remarketingu.

Informace o ochraně osobních údajů a formulář souhlasu:

http://site.adform.com/privacy-policy/en/

 

 

Facebook Inc.

Facebook.com

Během reklamní kampaně organizované společností Hachette na stránkách www.facebook.com umožňuje zjistit, zda uživatel, který navštívil určitou stránku, předtím kliknul na banner probíhající reklamní kampaně.

Informace o ochraně osobních údajů:

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Formulář souhlasu:

Není k dispozici. Pro nastavení Vašich preferencí a používání cookies použijte možnosti prohlížeče.

Google Inc.

You tube

Cookie YouTube umožní načtení videa z YouTube na Internetové stránky a společnosti Google Inc. poskytne statistické údaje o jeho zobrazení. 

Informace o ochraně osobních údajů:

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Formulář souhlasu:

https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=it

 


Cookies sociálních sítí


Tyto cookies umožňují provádět přímo na Internetových stránkách různé interakce napojené na sociální sítě nebo jiné vnější platformy. Interakce a získávání informací z Internetových stránek závisí na nastavení ochrany osobních údajů u každé jednotlivé sociální sítě. V případě, kdy je tlačítko na interakci s určitou sociální sítí umístěno na stránce, může se stát, že příslušné cookies budou shromažďovat údaje o stránkách, na kterých jsou umístěny, i když uživatelé tuto službu nebudou konkrétně využívat.

Dodavatelé cookies sociálních sítí, které společnost Hachette Fascicoli využívá, jsou uvedeny níže:

Dodavatel

Název cookie

Účel

Informace o ochraně osobních údajů a formulář souhlasu

Facebook Inc.

Facebook social Plugins

Tlačítko Sdílej a widgety Facebooku jsou služby poskytované společností Facebook Inc. pro interakci se sociální sítí Facebook.  

Informace o ochraně osobních údajů:

https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Formulář souhlasu:

Není k dispozici. Pro nastavení Vašich preferencí a používání cookies použijte možnosti prohlížeče.

Oracle

Addthis

Používá se s tlačítkem AddThis pro sdílení obsahu prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, blogu nebo jiných aplikací.

Informace o ochraně osobních údajů:

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Formulář souhlasu:

http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Twitter Inc.

Twitter

Tlačítko Twitter a widgety Twitteru jsou služby poskytované společností Twitter pro interakci se sociální sítí Twitter.

Informace o ochraně osobních údajů:

https://support.twitter.com/articles/20170519#

 

 

Formulář souhlasu:

Pro nastavení Vašich preferencí a používání cookies použijte možnosti prohlížeče.

Také můžete navštívit: https://support.twitter.com/articles/20170519#

 


4. Další informace o zpracování osobních údajů

Tyto Internetové stránky používají naše vlastní technické cookies  uvedené výše v části 3.1 a dále profilové cookies třetích stran uvedené výše v části 3.2 umístněná na Internetových stránkách..

 Společnost Hachette Fascicoli jako správce osobních údajů a správce cookies umístěných na Internetových stránkách upřesňuje následující:

  • osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a shromažďovány pouze po dobu a pro účely uvedené v předchozích tabulkách;
  • předchozí souhlas uživatele s používáním technických cookies se nevyžaduje, jelikož se jedná o cookies sloužící pouze pro zvýšení komfortu při prohlížení Internetových stránek a pro jejich správné fungování; v případě vymazání technických cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče by Internetové stránky nemusely částečně nebo zcela fungovat;
  • údaje, které naše vlastní cookies shromažďují, mohou být dále poskytovány osobám, jež za společnost Hachette Fascicoli jednají jako zpracovatelé osobních údajů, nebo osobám k tomu pověřeným, a to pro shora popsané nebo související účely. Ohledně těchto údajů sdělujeme, že uživatelé mohou plně uplatňovat svá práva uvedená v jednotlivých článcích nařízení EU č. 2016/679 a podrobněji popsána v Informaci o zpracování osobních údajů, které je k dispozici kliknutím na odkaz Ochrana osobních údajů nacházející se v zápatí každé stránky nebo kliknutím zde.